Facebook Pixel
Darmowa wysyłka na terenie Europy

IMPRESSUM / DANE FIRMY

Odpowiedzialny za treść

GentleTent GmbH & B-Turtle GmbH

Dyrektor: Gernot Rammer
Khleslplatz 8
1120 Wien, Austria
Telefon: +43 6643941078
Wiadomości e‑mail: office@gentletent.com


GentleTent GmbH

Producenci namiotów
UID-Nr.: ATU68597306
Numer rejestracyjny Firmy: FN 411951k
Sąd Właściwy: Sąd Gospodarczy Wien
LI Maler & Tapezierer, Wirtschaftskammer Wien - Sparte Gewerbe & Handwerk
Organy nadzoru zgodnie z ECG (E-Commerce Act): Magistratisches Bezirksamt des XII. Bezirkes
Przepisy handlowe: https://www.ris.bka.gv.at/

B-Turtle GmbH

Handel pojazdami
UID-Nr.: ATU70488545
Numer rejestracyjny Firmy: FN 447427g
Sąd Właściwy: Sąd Gospodarczy Wien
LG Fahrzeughandel, Wirtschaftskammer Wien - Sparte Handel
Organy nadzoru zgodnie z ECG (E-Commerce Act): Magistratisches Bezirksamt des XII. Bezirkes
Przepisy handlowe: https://www.ris.bka.gv.at/


Informacje na temat internetowego rozstrzygania sporów

Platforma Komisji Europejskiej w sprawie internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dla konsumentów: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Firma nie jest gotowa ani też zobowiązana do wzięcia udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym dla konsumentów. Wszelkie skargi można również przesyłać na powyższy adres e-mail.

Zawartość

Informacje o produktach kempingowych i rowerowych

Zastrzeżenie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub redystrybucja na jakimkolwiek nośniku jako całości lub w części wymaga pisemnej zgody operatora. Ta strona została stworzona z największą możliwą starannością. Firma nie może jednak zagwarantować bezbłędności i dokładności zawartych informacji. Wszelka odpowiedzialność za szkody jest wykluczona. Firma zastrzega sobie również prawo do zmiany zawartości swoich stron internetowych w dowolnym momencie według własnego uznania i bez uprzedzenia. Ta strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za warunki użytkowania i zawartość tych stron internetowych.

Klient

Menu

Na górze