Facebook Pixel
Darmowa wysyłka na terenie Europy

ZASADY & WARUNKI

OGÓLNE WARUNKI I ZASADY HANDLOWE FIRM GENTLETENT & BTURTLE GMBH


1. Ogólne

Podstawowe dane firmy

Pełne nazwy firmm to GentleTent GmbH i B-Turtle GmbH z siedzibą w Austrii, Khleslplatz 8, 1120 Vienna

Dane firmy są następujące: GentleTent GmbH

GentleTent GmbH

Khleslplatz 8, AT-1120 Wien
Prowadzący Firmę: Herr Gernot Rammer, MA
E-Mail: office@gentletent.com
Tel.: +43 (0) 664 3941078
www.gentletent.com

Numer identyfikacji podatkowej UID: ATU68597306
Numer rejestracyjny firmy: FN 411951k
Sąd Gospodarczy: Wiedeń

Konto bankowe
IBAN: AT65 1200 0100 1435 6603
BIC: BKAUATWW
Bank Austria Unicredit Group

B-Turtle GmbH

Khleslplatz 8, AT-1120 Wien
Prowadzący Firmę: Herr Gernot Rammer, MA
E-Mail: office@gentletent.com
Tel.: +43 (0) 664 3941078
www.b-turtle.com -> gentletent.com/b-turtle

Numer identyfikacji podatkowej UID: ATU70488545
Numer rejestracyjny firmy: FN 447427g
Sąd Gospodarczy: Wiedeń: Vienna

Bank details
IBAN: AT26 1200 0100 15757791
BIC: BKAUATWW
Bank Austria Unicredit Group

Istota firm

GentleTent GmbH, zwana następnie "GentleTent", jest zarejestrowaną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zajmującą się projektowaniem, produkcją i dystrybucją produktów outdoorowych. B-Turtle GmbH, która jest następnie nazywana "B-Turtle", jest zarejestrowaną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zajmującą się projektowaniem, produkcją i dystrybucją produktów rowerowych.

2. Zakres

Na niniejszych ogólnych warunkach, zwanych dalej "OWH", opierają się wszystkie umowy i uzgodnienia zawarte przez klientów z GentleTent lub B-Turtle przy czym B-Turtle jest następnie utożsamiany z GentleTent i dlatego podporządkowany GentleTent. Językiem umowy jest język niemiecki. Termin "klient" obejmuje z jednej strony klientów końcowych jako osoby fizyczne i oznacza kobiety i mężczyzn w równym stopniu, a z drugiej strony klientów końcowych jako jednoosobowych właścicieli i/lub osób prawnych. Poniżej odnosi się do określenia "Klient". Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich transakcji z klientami, przy czym z dealerami można zawrzeć bardziej szczegółowe umowy, różniące się od innych umów. Warunki te zostaną dodane do niniejszych OWH po zawarciu umowy i będą miały zastosowanie dodatkowe. W przypadku dealerów należy odnieść się do odpowiedniej umowy lub indywidualnych ustaleń zaprojektowanej oferty. Składając wiążące zamówienie, czy to za pośrednictwem sklepu internetowego GentleTent, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub na targach, klient zgadza się z warunkami OWH i przyjmuje do wiadomości ich wersję. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie wyłącznie w momencie zawarcia umowy. GentleTent nie uznaje żadnych innych, sprzecznych lub zmienionych warunków. Jeśli postanowienie niniejszych OWH jest nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność całej OWH. Pozostałe postanowienia OWH pozostają pełnomocne.

3. Zamówienia

Wszystkie oferty Gentletent są niewiążące w przypadku dostępności produktów. Ilustracje przedstawiają zdjęcia symboli i nie muszą być zgodne z odpowiednimi produktami we wszystkich szczegółach produktu. Zamówienie można złożyć za pośrednictwem sklepu internetowego GentleTent, poczty elektronicznej na support@gentletent.com oraz office@gentletent.com lub telefonicznie pod numerem 0043 664 3941078. Przy składaniu zamówienia telefonicznie klient musi potwierdzić na piśmie otrzymanie faktury wysłanej do niego e-mailem lub zapłacić niezwłochnie kwotę faktury, a więc nie później niż w ciągu dziesięciu dni roboczych, tak aby umowa kupna została zawarta wiążąco. Klient musi upewnić się, że jego dane, w szczególności adres e-mail, są podczas składania zamówienia prawidłowo podane, a nawet w przypadku korzystania z filtra spamu, musi zapewnić, że wszystkie wiadomości wysyłane przez GentleTent są prawidłowo odbierane i że jego folder spamu jest sprawdzany pod kątem odebranych wiadomości od GentleTent. Z zamówieniem w sklepie internetowym i za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje zawarta wiążąca umowa zakupu, jeśli klient otrzymał fakturę od GentleTent za pośrednictwem E-Mail lub pocztą. Kwota zakupu pozostaje bez zmian i zapłata rachunku wymagalna jest w momencie zawarcia umowy.

4. Ceny i metody płatności

Ceny produktów na stronie internetowej oraz w ostatecznej wersji cenników podane są w euro z wliczonym ustawowym podatkiem VAT. Obejmują one wszystkie składniki cenowe. Tylko w przypadku dostawy poza granicami Austrii mogą wystąpić dodatkowe opłaty celne i podatkowe (np. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego) Opłaty te są do uiszczenia przez kupującego mogą, ale nie na rzecz sprzedawcy, lecz właściwch dla danego kraju organów celnych lub organów podatkowych. Przy niektórych promocjach mogą być podane inne ceny produktów niż w faktycznych cennikach. GentleTent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian cen, przy czym ceny podane w momencie zawarcia umowy mają moc prawną. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki, które należy opłacić, są dodatkowo wyszczególnione w koszyku lub bezpośrednio na fakturze. W Europie są one również dostępne na stronie "Koszty wysyłki i dostawa". Wszystkie ceny są z zastrzeżeniem możliwości popełnienia błędów.

Zamawianie za pośrednictwem sklepu internetowego:

Opcje płatności obejmują Paypal,natychmiastowy przelew bankowy, przelew bankowy lub płatność kartą kredytową. Zapłata kwoty zakupu jest wymagalna w momencie zawarcia umowy, chyba że wystąpiły inne uzgodnienia. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje fakturę, na której wyszczególnione są wszystkie zamówione towary wraz z cenami. Po potwierdzeniu przez klienta otrzymania wysłanej mu faktury umowa kupna została zawarta wiążąco.

Zamów e-mailem:

Opcje płatności to Paypal,przelew bankowy i/lub karta kredytowa. . Zapłata kwoty zakupu jest wymagalna w momencie zawarcia umowy, chyba że wystąpiły inne uzgodnienia. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje fakturę, na której wyszczególnione są wszystkie zamówione towary wraz z cenami. Po potwierdzeniu przez klienta otrzymania wysłanej mu faktury umowa kupna została zawarta wiążąco.

Zamawianie telefoniczne:

W przypadku zamówień składanych telefonicznie, , aby umowa kupna została zawarta wiążąco, faktura przedłożona klientowi musi zostać przez odbiorcę potwierdzona na piśmie. Zapłata kwoty zakupu jest wymagalna w momencie zawarcia umowy, chyba że wystąpiły inne uzgodnienia.

Metody płatności

Oferujemy następujące metody płatności:
- Karta kredytowa
- PayPal (do shop@gentletent.com)
- Directebanking
- Przelew bankowy

Dane bankowe są wyświetlane na każdej fakturze i są następujące:

GentleTent GmbH

Właściciel konta: GentleTent GmbH
Bank Austria Unicredit Group
IBAN: AT65 1200 0100 1435 6603
BIC: BKAUATWW

Płatności metodą PayPal należy przesyłać na adres GentleTent lub B-Turtle w następujący sposób:
shop@gentletent.com

B-Turtle GmbH

Właściciel konta: B-Turtle GmbH
Bank Austria Unicredit Group
IBAN: AT26 1200 0100 15757791
BIC: BKAUATWW

5. Koszty wysyłki

Podane ceny w sklepie internetowym GentleTent są ekskluzywnymi kosztami wysyłki. Koszt wysyłki i transportu różni się w zależności od miejsca przeznaczenia i wagi. W przypadku wysyłki w Europie niewiążące informacje o cenie są wyświetlane w odpowiedniej wersji w sklepie internetowym GentleTent. Zasadniczo wiążąca cena zakupu jest wyświetlana na fakturze po indywidualnym obliczeniu. W sprawie kosztów wysyłki do wszystkich krajów spoza Europy można skontaktować się indywidualnie na adres: support@gentletent.com lub pod numerem 0043 664 3941078. Odpowiednie warunki dotyczące kosztów wysyłki zamówień od sprzedawców detalicznych i hurtowników można znaleźć w odpowiedniej ofercie lub fakturze oraz niniejszych OWH.

6. Opóźnienie w płatności

W przypadku opóźnienia w płatności, przypomnienie o płatności zostanie wysłane do klienta w odpowiednim terminie. Ponadto, jeżeli w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania wezwania do zapłaty nie otrzymano żadnej płatności, GentleTent ma prawo do naliczenia kosztów upomnienia w wysokości 10,00 EUR za wydane upomnienie oraz odsetek za zwłokę (dla konsumentów 4% rocznie, w przypadku transakcji między przedsiębiorcami ustawowych odsetek od działalności gospodarczej), obliczonych od dnia roboczego następującego po zawarciu umowy. Jeśli nie zostanie podjęta żadna odpowiedź na przypomnienia o płatności lub przypomnienia, a zaległa kwota pozostaje niezapłacona, GentleTent ma możliwość wniesienia nakazu zapłaty do właściwego sądu. Miejscem jurysdykcji w przypadku w sprawie sporów jest Wiedeń, chyba że prawo przewiduje inne, obowiązkowe regulacje.

7. Produkty i zastrzeżenie własności

Wszystkie produkty, które są wymienione na stronir internetowej www.gentletent.com lub w katalogu można zamówić. Niniejsze Ogólne warunki handlowe mają również zastosowanie do produktów wytwarzanych na zamówienie, przy produktach wykonanych na zamówienie mogą wystąpić różnice w cenie, dostawie i płatności , te będą wcześniej uzgodnione. Wszystkie towary, czy to znormalizowany produkt lub na specjalne zamówienie, pozostają własnością GentleTent GmbH do momentu uiszczenia pełnej płatności. Akcesoria dla niektórych produktów są objęte zakresem zakupu. Szczegóły można znaleźć w katalogu produktów oraz na stronie internetowej danego produktu.

8. Wymiana

Towary GentleTent mogą być wymieniane bezpłatnie w ciągu 14 dni od otrzymania i przejęcia towaru na inny równoważny produkt GentleTent. Informacja o potencjalnej wymianie musi zostać wysłana do GentleTent pisemnie w ciągu 14 dni od otrzymania lub przejęcia towaru. Towar ten w nienaruszonym stanie wraz oryginalną fakturą należy odesłać na własny koszt tzn. Klienta na adres firmy GentleTent.

GentleTent GmbH
Kleslplatz 8
1120 Wien
Austria

Zamiana na załącznik lub utworzenie faktury korygujnej jest wykluczona.

9. Gwarancja

GentleTent przyjmuje gwarancję na projekt produktów i przetwarzanie szwów przez dwa lata od daty dostawy. Szczelność węża wewnętrznego jest wyłączona z dwuletniej gwarancji. Roszczenie gwarancyjne wygasa w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa oraz niewłaściwego korzystania z produktów przez klienta. Odnosi się to do ustawowych okresów gwarancji.

10. Gwarancja i odpowiedzialność

Zapewnienia

Obowiązują ustawowe postanowienia gwarancyjne, zgodnie z którymi GentleTent zastrzega sobie prawo do spełnienia roszczenia gwarancyjnego poprzez poprawę, zastąpienie lub obniżenie ceny, z wyjątkiem przypadków, gdy prawo przewiduje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku transakcji między przedsiębiorcami, kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia bezpośredniego powiadomienia o wadach (§ 377 UGB). Zgodnie z powiadomieniem o wadach przysługują prawa gwarancyjne. Nie ma żadnych roszczeń gwarancyjnych za niewłaściwe użytkowanie ze strony klienta, z zamiarem lub rażącym niedbalstwem uszkodzenia lub zniszczenia produktu przez klienta. Jeśli zakup nastąpił przed sześcioma miesiącami, kupujący musi wykazać wiarygodnie, że wady były już obecne w momencie dostawy.

Odpowiedzialność

O ile nie uzgodniono inaczej, zastosowanie mają ogólne zasady odpowiedzialności za produkt (sekcja 1 ff PHG). Roszczenia z tytułu "Odpowiedzialność za produkt"(iSd PHG), które klient lub osoby trzecie zwracają się do GentleTent, są wykluczone, chyba że osoba uprawniona do odwołania się może udowodnić, że błąd w sferze GentleTent został spowodowany lub co najmniej w wyniku rażącego niedbalstwa. Towar podróżuje na ryzyko klienta. GentleTent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane transportem, a także za szkody lub straty w transporcie przez osoby trzecie. Klient musi sprawdzić towar niezwłocznie po otrzymaniu towaru i, jeśli to konieczne, niezwłocznie zgłosić się do firmy transportowej i GentleTent o uszkodzeniu transportu i nie przyjąć towaru.

11. Dostawa

Ogólne

GentleTent zazwyczaj dostarczy na ważne adresy tak szybko, jak to możliwe lub w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia, jeśli zamówiony towar jest w magazynie,. O ile przy zamówieniu nie określono inaczej, zwykle należy się spodziewać czasu dostawy od czterech do sześciu tygodni od otrzymania zamówienia. W przypadku poszczególnych produktów wykonanych na zamówienie czas dostawy może się różnić. Wysyłka odbywa się zazwyczaj pocztą, paczką, firmą transportową lub firmą spedycyjną. GentleTent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane transportem, a także za szkody lub straty w transporcie spowodowane przez osoby trzecie. GentleTent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie wynikające z powodu sił wyższych.

Opóźnienie w dostawie i konsekwencje

W przypadku gdy dostawa produktów GentleTent podlega znacznemu opóźnieniu, ponieważ producent lub dostawca nie dostarczy produktów lub dostawa do klienta stała się niemożliwa z powodu takich okoliczności, GentleTent ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części. W przypadku roszczeń z wynikającej sytuacji, wszelkie odszkodowania są wykluczone. GentleTent zastrzega sobie prawo do wysyłki częściowej dostawy. W tym przypadku wyłączenie częściowego odstąpienia od umowy jest wykluczone, chyba że dostawa pozostałych towarów stała się niemożliwa.

12. Rezygnacja

Prawo odstąpienia od umowy i Zwrot

Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w przypadku umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny (§ 11 (1) FAGG) odstąpienia. Dotyczy to wszystkich zamówień złożonych na odległość, czyli, drogą elektroniczną, w sklepie internetowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub na odległość, przy złożeniu którego nie był fizycznie obecny przedstawiciel firmy GentleTent (§ 5a ust. 2). Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta, nie będęca przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru.

Odstąpienie musi nastąpić w formie pisemnej oświadczenia decyzji o wycofaniu i musi zostać skierowane do firmy GentleTent GmbH. Wtym celu można skorzystać z wzorca formularza odstąpienia umieszczonego na stronie internetowej www.GentleTent.com, ale nie jest to obowiązkowe w przypadku wycofania. W celu dotrzymania terminu prawa odstąpienia, wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia od umowy, nawet jeśli towary dotrą do firmy GentleTent w rozsądnym, proporcjonalnym czasie po upływie 14-dniowego okresu, odstąpienie będzie uznane.

Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w ciągu 14 dni od daty wejścia w posiadanie towaru przez klienta lub osoby trzeciej wyznaczonej przez klienta, która nie jest przewoźnikiem. Oświadczenie prosimy przesłać pocztą na adres:

GentleTent GmbH lub B-Turtle GmbH
Khleslplatz 8
1120 Wien, Austria
lub pocztą elektroniczną na adres:
support@gentletent.com or office@gentletent.com

To prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do produktów wykonanych na zamówienie, które zostały specjalnie wykonane na podstawie specjalnego indywidualnego zamówienia przez klienta oraz do uszkodzonych towarów lub produktów, które ze względu na swój charakter nie odpowiadają ewentualnemu zwrotowi. Podobnie, wszystkie produkty, których wartość-cena zostały zredukowane lub zostały nabyte drogą wyprzedaży są zwolnione z prawa do odstąpienia od umowy. Przepisy prawa do odstąpienia od umowy nie mają również zastosowania w przypadku transakcji zawartych poza siedzibą przedsiębiorstwa, w których opłata uiszczona przez klienta nie przekracza kwoty 50,00 EUR (§ 1 ust. 2 Z 1 FAGG). W przypadku częściowego anulowania transakcji zostanie zwrócona kwota adekwatna do wartości zwrotu.

Konsekwencje rezygnacji

Wprzypadku korzystania z prawa do odstąpienia od umowy towar, którego dotyczy umowa musi być odpowiednio zapakowany i nie może być uszkodzony. Wycofanie wchodzi w życie, jeżeli oświadczenie dotrze do GentleTent w ciągu14 dni od daty przyjęcia dostawy. Niezwłocznie po wyrażeniu prawa odstąpienia od umowy klient musi zwrócić towar do GentleTent GmbH, Khleslplatz 8, 1120 Vienna, Austria lub przekazać pracownikowi GentleTent GmbH. Jednakże zwrot musi nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym klient poinformował GentleTent o odstąpieniu od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej są ponoszone lub zastępowane przez klienta, jeśli GentleTent organizuje zwrot dla klienta. Klient musi również ponieść koszty przesyłki zwrotnej, jeśli dostawa została dokonana bezpłatnie. Jeżeli w trakcie zwrotu brakuje części lub towarów lub które zostały nieproporcjonalnie uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania, klient wypłaca odszkodowanie GentleTent za obniżenie wartości rynkowej towarów. Zwrot zapłaconej kwoty jest zwykle dokonywany przelewem bankowym na konto kupującego. W żadnym wypadku klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami za taką spłatę. Jeśli kupujący i właściciel towaru są dwie różne osoby, kwota będzie zwykle zwracana kupującemu. Właściciel konta musi upewnić się, że jego dane konta są podane poprawnie i w całości. Zwrot musi być dokonany tak szybko, jak to możliwe, ale nie wcześniej od dnia, w którym towary zwrotne dotarły do GentleTent.

13. Ochrona danych

Dane osobowe klientów będą przetwarzane w trakcie zamówienia w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, przez cały czas trwania realizacji umowy (transakcje płatnicze, proces zamawiania oraz w celu wyjaśnienia kwestii w zakresie obsługi klienta). GentleTent nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem przetwarzania zamówień i wysyłki (bank, poczta, usługa paczek, spedycja). GentleTent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych przez upoważnione i nieautoryzowane osoby trzecie. Więcej informacji o ochronie danych można przeczytać w naszej polityce prywatności na stronie internetowej.

14. Wybór prawa i miejsca jurysdykcji

Prawo wyboru

O ile prawo nie stanowi inaczej, stosuje się prawo austriackie.

Jurysdykcji

Miejsce wykonania i miejsce płatności określane są zgodnie z siedzibą GentleTent w Wiedniu, chyba że organ prawny postanowi inaczej. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest Wiedeń, chyba że uzgodniono inaczej lub prawo przewiduje obowiązkowy standard, który poprzedza umowę. Zmiany i uzupełnienia umów muszą być dokonywane pisemnie.

15. Znaki towarowe i prawa własności

"GentleTent", wszystkie znaki towarowe produktów, produkty i ich oznaczenia są zarejestrowanymi znakami towarowymi GentleTent i nie mogą być publikowane, używane lub sprzedawane w żaden sposób bez zgody GentleTent. Wszystkie zdjęcia ujęcia Video i materiały tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą GentleTent.

16. Zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych

GentleTent zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia Regulaminu w przyszłości bez publikowania osobnego zawiadomienia dotyczącego zmiany. Zmiany i uzupełnienia umów wymagają zazwyczaj formy pisemnej. Aktualna wersja OWH jest widoczna na www.gentletent.com, można go pobrać i przechowywać (zgodnie § 11 ECG). Wersja dostępna na stronie głównej GentleTent jest ważna w momencie zawarcia umowy.


Download: AGB GentleTent und B-Turtle

Na górze